norpcodes - bibliotek for håndtering av norske postnummer

Skrevet i JavaScript

norpcodes

Ofte, hvis jeg skriver applikasjoner som krever arbeid med postnummer, må jeg komme opp med en eller annen lur måte å sjekke, hente og validere postnummer.

Tenk deg for eksempel et spørreskjema. Det er veldig enkelt for brukeren av skjemaet å kun skrive inn postnummeret sitt, for så å automatisk sjekke at postnummeret er gyldig, samt fylle inn "poststed" automatisk.

I stedet for å finne opp kruttet hver gang, skrev jeg et superenkelt bibliotek i JavaScript for å håndtere dette.

Biblioteket kan brukes både på server (NodeJS) og i nettleseren.

Installasjon:

npm install norpcodes

I klientbasert kode:

import norpcodes from 'norpcodes';

I serverbasert kode:

const norpcodes = require('norpcodes');

Bruk:

Nummer '0001' erstattes med det aktuelle postnummeret. Du kan både bruke stringbasert og integerbasert nummer.

For å verifisere at postnummeret er gyldig:

norpcodes.validPostalCode(0001)

For å finne hvilken by postnummeret hører til:

norpcodes.getPostalCodeName(0001)

For å finne hvilken kommune postnummeret hører til:

norpcodes.getPostalCodeCountyName(0001)

For å finne kommunekoden:

norpcodes.getPostalCodeCountyNumber(0001)

For å finne kommunekategori:

norpcodes.getPostalCodeCountyCategory(0001)

For å finne alle postnummer tilhørende et sted:

norpcodes.getPostalCode('SEM')

Biblioteket inkluderer ei JSON-fil med alle postnummer i Norge.

Skrevet av Stephan Valois October 27, 2020

Kontakt oss

Bruk skjemaet under for å kontakte oss. Vi gleder oss til å bli kjent med deg, din organisasjon, og hvordan vi kan hjelpe deg til mer suksess

954 14 221